Cookies

Lokalizacja

Lokalizacja

FILTRACJA MECHANICZNA

Pierwszym etapem uzdatniania, a raczej przygotowania wody do właściwego procesu uzdatniania jest jej filtracja mechaniczna. Ma ona na celu usunięcie wszelkich zawiesin obecnych w wodzie za pomocą specjalnych materiałów filtracyjnych. Proces ten służy również ochronie przed uszkodzeniami instalacji wewnętrznych obiektów oraz urządzeń stacji uzdatniania wody.

Przegląd oferty:

  • Zastosowania domowe:
     
  • Zastosowania przemysłowe:
    FILTRY FABRYCZNE 

- filtry narurowe z serii BigBlue - filtry siatkowe serii A76
Filtracja mechaniczna Filtracja mechaniczna

 

  • Filtracja przemysłowa projektowana na zamówienie:

 

Powrt