Cookies

Lokalizacja

Lokalizacja

Realizacje i referencje

Zakład projektowania i budowy urządzeń elektronicznych


Przemysł: Elektroniczny.

Branża: Uzdatnianie wody procesowej, Automatyka przemysłowa.

 

Uruchomiliśmy naszą stację odwróconej osmozy produkującą wodę na potrzeby nawilżania powietrza przestrzeni magazynowej zakładu. Obróbka wstępna wody następuje w naszej instalacji filtracji mechanicznej i zmiękczającej na złożu jonitowym. W skład zestawu wchodzi zbiornik pośredni wraz z systemem pompowym utrzymującym stałe ciśnienie wody na potrzeby prawidłowej pracy nawilżaczy. Nad prawidłową pracą naszego zestawu czuwa sterownik swobodnie programowalny Siemens LOGO.

Powrót